Wednesday, January 21, 2015

VISI, MISI, MOTO & IKRAR PELAJAR


VISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.


MISI 

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.


MOTO SEKOLAH 

Hidup Beradab


IKRAR PELAJAR 

Bahawa sesungguhnya kami pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 10 Kota Damansara dengan penuh keinsafan, berikrar dan berjanji akan:


  • Belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh
  • Mencintai ilmu dan pelajaran dengan sepenuh hati
  • Berakhlak mulia dan berdisiplin pada setiap waktu
  • Sentiasa menjaga kebersihan diri dan keindahan sekolah
  • Menjaga nama baik dan mengharumkan nama sekolah
  • Menghormati dan patuh kepada guru-guru serta kasih dan taat kepada ibu bapa
  • Menjalin hubungan yang baik, mesra dan harmoni dengan rakan-rakan
Maka dengan ini kami berikrar dengan segala daya dan usaha kami untuk mencapai cita-cita murni kami, sekolah dan negara.